Daně a jejich význam


Daň je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority, která je oprávněna ji vyhlásit. Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany vyhlašující autority. Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy.

Daňové poradenství

Daňové přiznání

Patricia s.r.o. zpracovává daňové přiznání, to jest akt klienta, fyzické či právnické osoby vůči státu, kdy klient přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslíme daň a případně ji porovnáme se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem klient odvede, přeplatek je mu naopak bude vrácen, nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku, nebo k určité dani vyměřené státem a musí být odevzdané v určeném termínu.

Naše daňové služby

Daňová evidence

Daňovou evidenci vedeme klientům, kteří nevedou podvojné účetnictví a své výdaje neprokazují paušálně. Evidence příjmů a výdajů tvoří hlavní součást daňové evidence. Zápisy se provádějí v deníku příjmů a výdajů, kde se zachycují jednak peněžní příjmy a výdaje, tzv. skutečné platby, a jednak nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji. Cílem daňové evidence je zjištění základu daně pro vyplnění daňového přiznání. Přehledně vedená daňová evidence má zároveň poskytnout podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů.

Řídíme se nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR(General Data Protection Regulation) platném od 25.5.2018